"LADDAR..."

Hållbarhet

GADDEN ÄLSKAR HÅLLBARHET

Att vara Nordens största arbetsmarknadsmässa inom sitt område innebär för GADDEN ett stort ansvar, men också en stor möjlighet att påverka. Genom ett aktivt ställningstagande hoppas GADDEN på att kunna inspirera studenter och företag till ökat ansvarstagande och engagemang i frågor relaterade till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Förhoppningen är att föregå med gott exempel, koppla samman aktörer och på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

ZEROMISSION

GADDEN som projekt har länge eftersträvat att bli en allt mer hållbar mässa. 2018 valde vi att ta detta mål ett steg längre genom att klimatkompensera för de koldioxidutsläpp som mässan genererar, samt erbjuda och uppmana de utställande företagen att göra detsamma genom Zeromission. Klimatkompensationen bygger på uppskattningar av energiåtgången och pengarna investeras i projekt som tillhandahålls av Zeromission. GADDEN valde förra året tillsammans med Zeromission att investera i ett projekt i México som ägnar sig åt trädplantering och hållbart jordbruk.

MILJÖMÄRKT EVENT med Håll Sverige Rent

Vidare är GADDEN ett miljömärkt event genom Håll Sverige Rent sedan 2015. Miljömärkningen innebär att GADDEN uppfyller kriterierna för ett hållbart event vilket inkluderar insatser på flera områden såsom inköp, avfall och transport. GADDEN fortsätter således sitt arbete med att försöka minska sitt ekologiska fotavtryck i aspekter såsom mat, material och transport. Vi är sedan 2017 en helt vegetarisk mässa och vi strävar ständigt efter att minska vår materialåtgång. Exempelvis byttes mässkatalogen ut mot en APP under 2017, vi för ett kontinuerligt arbete för att minska användningen av engångsartiklar och vi använder enbart digital marknadsföring.

Stort tack till våra sponsorer